Kadında idrar kaçırma tedavisinde TOT

Hangi hasta ameliyata adaydır? Öksürme, hapşırma, gülme ile kaçıran Bu durumdan rahatsız olan Tedavi isteyen Tanı Nasıl Konulur? Standart tanı Öykü Fizik Muayene Ürojinekolojik muayene PMR ölçümü (uroflov, işeme disf.?) İdrar analizi, İ. Kültürü Fizik Muayene Sistemik muayene, kısa nörolojik değerlendirme: Jinekolojik muayene: – Prolapsus – “stres test”: hipermobil üretra dolu mesane ile kaçırma (+)…